Miot B

29 czerwca powitaliśmy na świecie 4 pięknych chłopców – 2 blue merle, 1 red merle i 1 red tri, wszyscy ze skróconymi ogonami.

BOOM DE YADA Trinkets – zarezerwowany

BONBON Trinkets

BILLIONAIRE Trinkets

BANDITO Trinkets